• 1992
  • σίδερο και ηλεκτρικός λαμπτήρας
  • 144x48x30,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this