• 1986
  • τέμπερα σε χαρτί
  • 49Χ39 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this