• 2008
  • λάδι σε ξύλο
  • 30x25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this