• 2007
  • λάδι σε μουσαμά
  • 41x33 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this