• 1985-1986
  • αβγοτέμπερα σε μουσαμά
  • 91 x 125 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this