• 2006
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 80x89 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this