• 2005
  • ακρυλικό σε ξύλο
  • 35x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this