• 2004
  • λάδι σε χάρντμπορτντ
  • 85x22 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this