• 2002-03
  • λάδι σε χάρντμπορτντ
  • 179,5x100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this