• 2002
  • λάδι σε χάρντμπορτντ
  • 148x52 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this