• 2001
  • λάδι σε χαρτόνι κολλημένο σε ξύλο
  • 20x24 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this