• 2007
  • λάδι σε μουσαμά
  • 25,5 x 25,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this