• 2000
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 29x20,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this