• 2000
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 30x21 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this