• 2007
  • λάδι σε μουσαμά
  • 36 x 28 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this