• 1970
  • χρωματιστά μολύβια σε χαρτί
  • 20,3 x 28,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this