• 2001
  • ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο
  • 50x70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this