• 1998
  • μικτή τεχνική σε ξύλο
  • 50x19 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this