• 2005
  • τέμπερα σε χαρτόνι και σε κοντραπλακέ
  • 65x110 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this