• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 42x32 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this