• 2008
  • ακρυλικό λάδι σε μουσαμά
  • 45x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this