• 2008
  • ακρυλικό λάδι σε κοντραπλακέ με γάζα
  • 20x15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this