• 2005
  • λάδι σε μουσαμά
  • 20 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this