• 2004-2005
  • λάδι σε ξύλο
  • 38,5 x 13 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this