• 2001-2004
  • λάδι σε μουσαμά
  • 52,8 x 34,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this