• 2015
  • κολλάζ και ακουαρέλα σε χαρτί
  • 26 x 54 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this