• 2016
  • λάδι σε μουσαμά
  • 60 x 75 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this