• 2000
  • μολύβι σε χαρτί
  • 22,5 x 11 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this