• 2016
  • ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο
  • 40 x 40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this