• 2010-2016
  • στιλό μελάνης σε χαρτί
  • 28 x 21,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this