• 2015
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 14,5 x 14,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this