• 2005
  • μικτή τεχνική σε μουσαμά
  • 60x90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this