• 1983
  • σινική μελάνι σε χαρτί
  • 28,8 x 18,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this