• 1983
  • μολύβι σε χαρτί
  • 29 x 19,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this