• 1983
  • σινική μελάνι σε χαρτί
  • 19 x 29 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this