• 2011
  • κάρβουνο σε διαφανές φιλμ
  • 16,5 x 21,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this