• 1986-1987
  • μολύβι σε χαρτί
  • 17,5 x 25,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this