• 2004
  • μικτή τεχνική σε μουσαμά
  • 90x90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this