• 1986-1987
  • αβγοτέμπερα σε χαρτί
  • 17 x 24,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this