• 2010-2011
  • μελάνια σε χαρτί
  • 20,5 x 29 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this