• 2011
  • μελάνια σε χαρτί
  • 27,5 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this