• 2012
  • λάδι σε μουσαμά
  • 33,8 x 19,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this