• 2009
  • ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο
  • 100 x 70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this