• 2014
  • λάδι σε μουσαμά
  • 86 x 49 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this