• 2003
  • μικτή τεχνική σε μουσαμά
  • 68,5x68,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this