• 2008-2013
  • λάδι σε σκουριασμένη λαμαρίνα
  • 215 x 140 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this