• 2013
  • ακρυλικό και μαρκαδοράκι σε χαρτόνι
  • 40 x 35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this