• 2010
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 100 x 90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this