• 2012
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 100 x 70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this