• 2011
  • κάρβουνο και λάδι σε ξύλο
  • 60 x 49 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this